Ugovor

Kupac i prodavatelj odredbe „uvjeta korištenja“ ujedno smatraju i ugovornim odredbama.
Ukoliko bude potrebno EDIT može donijeti i POSEBNE UVJETE POSLOVANJA, a koji će se odnositi na kupnju pojedinih proizvoda ili akcijskih artikala i/ili paketa artikala. U svakom slučaju Kupcu će putem web-shopa biti razvidno da se uz OPĆE UVJETE KORIŠTENJA primjenjuju i POSEBNI UVJETI POSLOVANJA.
Na odnose koji nisu regulirani ovim uvjetima korištenja / ugovorom primjenjivat će se važeči propisi Republike Hrvatske.