Reklamacije i povrat robe

Novinsko izdavačka ustanova Edit vašu će reklamaciju obraditi u najkraćem mogućem roku.
Molimo da nam prilikom reklamacije navedete što više podataka kako bih mogli istu kvalitetno obraditi.
Prilikom reklamacija naša je osnovna zadaća zaštititi našeg kupca.
Za razdoblje tijekom kojeg kupac nije mogao koristiti našu uslugu (ne svojom krivicom) automatski će mu se produžiti period pretplate.
Ukoliko kupac uzastopno 3 (tri) dana, tijekom ugovornog perioda, nije bio u mogućnosti (ne svojom krivicom) koristiti proizvod na kojeg se pretplatio (bez obzira radilo se o digitalnom ili tiskanom izdanju) ima pravo jednostrano raskinuti ugovor te za nekorišteni period pretplate dobiti povrat uplaćenih sredstava.
Ukoliko kupac ukupno 5 (pet) dana, tijekom ugovornog perioda, nije bio u mogućnosti (ne svojom krivicom) koristiti proizvod na kojeg se pretplatio (bez obzira radilo se o digitalnom ili tiskanom izdanju) ima pravo jednostrano raskinuti ugovor te za nekorišteni period pretplate (uključeno dani u kojem uslugu nije mogao koristiti) dobiti povrat uplaćenih sredstava.
Kupac reklamacije podnosi na poštansku adresu ili mail adresu prodavatelja, a koje su navedene u ovim uvjetima korištenja / ugovoru.